International Autumn School for Finnish Studies Abroad

Ulkomaisen fennistiikan syyskoulusarja pohjautuu prof. Marko Pantermöllerin (Greifswald) ja prof. Mika Hallilan (Varsova) ideoimaan pilottihankeeseen, joka järjestettiin vuonna 2016 Varsovassa. Sarjan ideana on, että aina syksyllä yhdessä hankkeeseen osallistuvassa yliopistossa järjestetään viikonmittainen intensiivinen opintojakso. Syyskouluun osallistuvat sekä maisteri- että jatko-opiskelijat.

Tavoitteena on tuottaa kaikille osallistujille laadukasta Suomen kielen ja kulttuurin opetusta jakamalla asiantuntijuutta sekä luoda alan opiskelijoiden ja asiantuntijoiden piirissä vireä ja aktiivinen  ulkomaisen fennistiikan verkosto, jossa eri maiden edustajat ovat tietoisia siitä, mitä omalla alalla tapahtuu. Sisällöillään kurssit rikastuttavat oman yliopiston opetusta. Samalla koulu tarjoaa tärkeän mahdollisuuden olla yhteydessä ja toimia yhteistyössä muiden yliopistojen oman alan opiskelijoiden ja opettajien kanssa. Syyskoulu luo puitteet, joissa opiskelijat ja jatko-opiskelijat voivat selkiyttää kuvaa omasta tutkimuksen ja opetuksen alastaan sekä vahvistaa asiantuntijaidentiteettiään ulkomaisen fennistiikan edustajana.

OPH:n kustantama ulkomaisen fennistiikan syyskoulusarja käynnistetään 2017 Greifswaldin yliopistossa. Se jatkuu Prahassa 2018 ja Varsovassa 2019. Jatkotuen myöntämisen ehdolla sarjan neljäs syyskoulu järjestetään Kölnissä vuonna 2020. Osallistujia on yhteensä noin 45 opiskelijaa ja opettajaa sekä Greifswaldin, Prahan, Varsovan että Kölnin yliopistosta.