FI-DACH-tutkimusverkosto

FI-DACH on kansainvälinen tutkimusverkosto, jonka tarkoituksena on syventää ja laajentaa Suomen ja saksankielisten maiden (Saksan, Itävallan ja Sveitsin) välisten kulttuurisuhteiden tutkimusta. Tavoitteena on tutkimuksen keinoin lisätä maiden välisten menneiden ja nykyisten kulttuurisuhteiden tunnettuutta näissä maissa.

Tutkimusyhteistyö painottuu kulttuuristen representaatioiden lisäksi kieliin, kirjallisuuteen ja kääntämiseen liittyvien kontaktien tutkimukseen. Tavoitteena on luoda, edistää ja toteuttaa erilaisia tieteidenvälisiä yhteistyöhankkeita, joissa yhdistellään eri tavoin ja painotuksin kielen-, kulttuurin-, kirjallisuuden- ja käännöstutkimuksen kysymyksiä, käsitteistöä ja metodeja. Pyrkimyksenä on avata uusia näkökulmia Suomen ja saksankielisten maiden väliseen kulttuuriseen vuorovaikutukseen.

Verkoston tavoitteena on lisäksi tukea tieteellistä jatkokoulutusta verkoston keskeisillä tutkimusaloilla. Toiminta pyrkii herättämään kasvavaa kiinnostusta saksan kielen opiskeluun Suomessa ja suomen kielen opiskeluun saksankielisissä maissa.

Verkosto järjestää joka toinen vuosi kansainvälisen tieteellisen seminaarin, jonka pitopaikkana on kukin kohdemaa vuorollaan. Verkoston  kick off -seminaari  pidettiin Kölnissä 13.–14.2.2020. Järjestyksessä toinen FI-DACH-konferenssi järjestettiin Turussa 10.–11.3.2022.

FI-DACH-tutkimusverkosto perustettiin helmikuussa 2019. Se jatkaa Vaasan yliopistossa 2011–2017 toimineen Suomalais-saksalaisten kirjallisuus- ja kulttuurisuhteiden tutkimuskeskuksen toimintaa.

 

Yhteyshenkilöt:
Marja Järventausta, fennistiikan professori, Kölnin yliopisto <marja.jarventausta[at]uni-koeln.de>
Leena Kolehmainen, saksan kielen professori, Helsingin yliopisto <leena.kolehmainen[at]helsinki.fi>
Pekka Kujamäki, käännöstieteen professori, Grazin yliopisto <pekka.kujamaeki[at]uni-graz.at>
Marko Pantermöller, fennistiikan professori, Greifswaldin yliopisto <panter[at]uni-greifswald.de>