Dansk litteratur

 

Arkiv for dansk litteratur - Ældre dansk litteratur

Forfatterweb - Oversigt over danske forfattere

DSL - Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

 

Dansk historie

 

Danmarkshistorien.dk

DSL - Det Danske Sprog- og Litteraturselskab