Ordbøger over dialekter

Jysk ordbog

Dansk Dialect-Lexikon

 

Dansk-Tysk / Tysk-Dansk

Ordbogen.com DK-D/D-DK (og andre ordbøger)

Langenscheidt DK-D/D-DK (Begrænset adgang)

IATE (EU-specifik terminologi - kan også anvendes i andre sammenhænge)